Wznowienie działalności opiekuńczej placówki od 25.05.2020 r.

 

         25 maja uruchamiamy przedszkole zgodnie z zasadami, o których pisaliśmy już wcześniej na Messinger poszczególnych grup. Przedszkole będzie zatem sprawowało funkcję opiekuńczą dla dzieci obojga rodziców pracujących, którzy wypełnią i odeślą na adres email: nzp@op.pl wniosek o przyjęcie dziecka w czasie obowiązywania zmienionych warunków pracy placówki (załącznik nr 1) lub dostarczą uzupełniony do sekretariatu w godz. od 9 - 12. Z uwagi na obecną sytuację epidemiologiczną w jednej sali przedszkolnej liczba dzieci powinna wynosić maksymalnie 12 dzieci (w wyjątkowych sytuacjach za zgodą organu prowadzącego liczbę tę można zwiększyć o 2 więcej).

           Każdorazowo przy nieobecności zapisanego dziecka rodzic ma obowiązek zgłosić taką informację w formie pisemnej Dyrektorowi placówki (załącznik nr 2) podając konkretną przyczynę.

        W załączeniu zamieszczamy szczegółowe procedury bezpieczeństwa obowiązujące  w naszym przedszkolu, z którymi należy się zapoznać i bezwzględnie ich przestrzegać (mowa w nich m.in. o sposobie przyprowadzania i odbierania dzieci zgodnie z zadeklarowanymi godzinami załącznik nr 3)

Wyswietlen: 56111

Odwiedzin :