Przedszkole Samorządowe im. Hansa Christiana Andersena w Tymbarku

34 - 650 Tymbark 495

tel.: (0-18) 33-25-170

sekretariat: (0-18) 33-40-128

strona internetowa: www.przedszkole.tymbark.iap.pl

email: nzp@op.pl

godziny pracy przedszkola: 6:30 - 16:30

Wpłaty za przedszkole dokonywane są z dołu do 10 każdego miesiąca bezpośrednio przelewem na konto zgodnie z otrzymanym blankietem:

 

Bank BS Limanowa        31 8804  0000  0060  0600  2547  0002

Na przelewie powinno być umieszczone imię i nazwisko dziecka, miesiąc, odpłatność - wpisać osobno  czesne + kwota za żywienie opraz łączną kwotę za czesne i żywienie.

 

Proszę sprawdzać i dokładnie wpisywać poszczególne kwoty na przelewach, ponieważ niedokładność powoduje duże problemy z rozliczaniem w danym miesiącu.

 

 

Wzór:

ANNA NOWAK

ODPŁATNOŚĆ ZA WRZESIEŃ

CZESNE: 80 ZŁ 50 GR

ŻYWIENIE 90 ZŁ 80 GR

ŁĄCZNIE 171 ZŁ 30 GR

 

 

* Odpłatność za żywienie w przedszkolu wynosi:

- 3,50 zł za dwa posiłki (śniadanie i obiad),

- 4,50 zł za trzy posiłki (śniadanie, obiad i podwieczorek)

 

W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu kwoty te są odliczane z miesięcznej odpłatności, ale pod warunkiem zgłoszenia nieobecności dziecka w danym dniu do godziny 9:00 rano.

Odwiedzin :