Tematyka zajęć w miesiącu listopadzie:

 

I Listopadowe wspomnienia

1.       Kto jest kim w mojej rodzinie

2.       W starym albumie

3.       Dawniej i dziś

4.       Zabawy moich dziadków

5.       Drzewo mojej rodziny

 

II Jesienna pogoda

1.       Coraz krótsze dni?

2.       Skąd się bierze deszcz?

3.       Eksperymenty z wodą

4.       Słońce zza chmur

5.       Kalendarz pogody

 

III Zwierzęta domowe

1.       Zwierzęta domowe

2.       Pływa, chodzi, pełza

3.       Jak dbać o zwierzęta?

4.       U weterynarza

5.       Dzień Pluszowego Misia

 

IV Zimno, coraz zimniej

1.       Zimowe śpiochy

2.       Zapasy na zimę

3.       Kto przyleci do karmnika?

4.       Wyprawa do krainy wiecznego śniegu?

5.       Pomagamy zwierzętom przetrwać zimę.

 

 

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze

 

 • ·         rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego na podstawie informacji o relacjach rodzinnych, doskonalenie czytania metodą sylabową, wprowadzenie litery M, m jak mapa;
 • ·         kształtowanie poczucia przynależności do wspólnoty, jaką jest rodzina;  rozwijanie percepcji wzrokowej, utrwalenie określeń najmłodszy, najstarszy, starszy od, młodszy od;
 • ·         kształtowanie poczucia przynależności do rodziny, rozwijanie percepcji wzrokowej; stosowanie określeń ilustrujących następstwo czasu: wcześniej, później, na początku, następnie, na końcu; wprowadzenie cyfry i liczby 3;
 • ·         kształtowanie poczucia przynależności do rodziny; rozwijanie percepcji słuchowej; ćwiczenie narządów artykulacyjnych;
 • ·         kształtowanie poczucia przynależności do wspólnoty, jaką jest rodzina; rozwijanie percepcji wzrokowej; rozwijanie słownika czynnego o pojęcie drzewo genealogiczne; doskonalenie umiejętności tworzenia drzewa genealogicznego swojej rodziny;
 • ·         poszerzanie wiedzy dotyczącej obiegowego ruchu ziemi, rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez utrwalenie przemienności rytmu dzień – noc;
 • ·         poznanie zjawiska skraplania się pary wodnej i jego skutków dla środowiska przyrodniczego; rozwijanie słuchu fonematycznego;
 • ·         rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez określanie zmian odwracalnych i nieodwracalnych w przyrodzie na podstawie doświadczeń z wodą, rozwijanie myślenia operacyjnego – badanie stałości objętości płynów;
 • ·         utrwalanie pojęć związanych ze zmianami pogody w cyklu pór roku, rozwijanie kompetencji językowych poprzez analizę i syntezę głosek w słowach dotyczących jesienniej pogody, wprowadzenie litery T, t jak termometr;
 • ·         kształtowanie rozumienia pojęcia prognoza pogody, odczytywanie i zapisywanie obserwacji dotyczących zjawisk atmosferycznych, ćwiczenie umiejętności prezentowania swojej pracy na forum grupy;
 • ·         samodzielne wyszukiwanie informacji o zwierzętach domowych z różnych źródeł; wprowadzenie litery D, d na przykładzie wyrazu deska;
 • ·         poszerzanie wiedzy na temat klasyfikacji zwierząt (ssaki, gady, płazy, ptaki, ryby); rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez tworzenie i nazywanie zbiorów obiektów; wprowadzenie cyfry i liczby 4;
 • ·         kształtowanie odpowiedzialności związanej z opieką nad zwierzętami domowymi; rozwijanie kompetencji językowych poprzez analizę i syntezę głosek w słowach związanych ze zwierzętami domowymi;
 • ·         kształtowanie wrażliwości i empatii w stosunku do zwierząt; wskazywanie podobieństw pomiędzy ilustracjami obrazującymi pracę weterynarza;
 • ·         rozwijanie poczucia wspólnoty, integrowanie grupy przedszkolnej; rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez odtwarzanie rytmów 3–4 elementowych słuchowo-ruchowych; utrwalenie informacji o niedźwiedziach jako dzikich zwierzętach (bezpieczeństwo); rozwijanie umiejętności samodzielnego wyszukiwania informacji w różnych źródłach; doskonalenie myślenia przyczynowo-skutkowego – układanie historii na zadany temat;
 • ·         rozwijanie umiejętności samodzielnego korzystania z książek i ilustracji, kształtowanie odpowiedzialności za własną pracę; rozwijanie kompetencji językowych poprzez analizę i syntezę głosek w słowach związanych ze zwierzętami zasypiającymi na zimę; wprowadzenie cyfry i liczby 5;
 • ·         utrwalanie informacji o zwierzętach gromadzących zapasy na zimę; posługiwanie się liczebnikami głównymi i porządkowymi; wprowadzenie litery Y, y jak w wyrazie buty;
 • ·         rozpoznawanie i nazywanie ptaków pozostających na zimę w Polsce oraz przylatujących podczas zimy; rozwijanie percepcji wzrokowej poprzez wskazywanie podobieństw i różnic pomiędzy obrazkami i wyrazami;
 • ·         rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez odczytywanie map i planów, zaznaczanie biegunów na globusie; rozpoznawanie i nazywanie zwierząt żyjących na obu biegunach; rozwijanie pamięci wzrokowej poprzez odtwarzanie obrazków;
 • ·         rozwijanie poczucia odpowiedzialności i empatii w stosunku do zwierząt; rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez stosowanie liczebników porządkowych.

 

 

Aktualności

Odwiedzin :