Strona główna -> Muminki -> Październik

 

Październik

 

I.                    Krąg tematyczny: Jabłka, śliwki i morele, w sadzie jest owoców wiele

  Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne

• Zapoznanie z różnymi cechami owoców oraz z miejscem ich pochodzenia – sadem;

 • Wyrabianie prawidłowych nawyków żywieniowych

• Doskonalenie sprawności fizycznej i manualnej

 • Kształtowanie właściwej koordynacji wzrokowo-ruchowej;

 • Doskonalenie umiejętności przeliczania w zakresie dostępnym dzieciom

 • Posługiwanie się określeniami dotyczącymi stosunków przestrzennych.

 

II.                  Krąg tematyczny: Witaminy, hop! do brzuszka, i marchewka, i pietruszka

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

• Poszerzanie wiedzy z dziedziny przyrody;

• Rozwijanie poczucia estetyki i dokładności wykonania prac plastycznych;

• Kształtowanie intuicji matematycznej;

• Wyczulenie na regularność w najbliższym otoczeniu, powtarzanie i kontynuowanie rytmów;

• Zapoznanie z wyglądem, budową, smakiem i zapachem warzyw oraz sposobami ich wykorzystania.

 

III.                Krąg tematyczny: Liście malowane, pod drzewami rozsypane

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

• Dostrzeżenie zachodzących w przyrodzie zmian związanych z aktualną porą roku;

• Zwrócenie uwagi na specyficzny koloryt jesieni i bogactwo drzew parkowych i leśnych oraz na ich piękno;

• Rozwijanie zmysłu obserwacji i zdolności porównywania.

 

IV.                Krąg tematyczny: Las szumi jesiennie, już robi się sennie

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

• Wyrabianie umiejętności uważnego obserwowania przyrody; zwrócenie uwagi dzieci na jesienną szatę lasu oraz cechy jesiennych dni (mgliste poranki, chłodne dni, wczesny zmrok, szarówka);

• Bliższe poznanie wybranych mieszkańców lasu i ich jesiennych zwyczajów;

• Kształtowanie koordynacji wzrokowo-ruchowej i doskonalenie sprawności manualnej;

• Rozbudzanie poczucia estetyki;

• Wdrażanie do poszanowania przyrody.

 

 

 

Aktualności

Odwiedzin :