Strona główna -> Muminki -> Wrzesień

Zamierzenia wychowawczo- dydaktyczne:


I tydzień: „W przedszkolu”

·        Poznawanie pracowników przedszkola i pomieszczeń znajdujących się w budynku.

·        Zapoznanie ze znaczkami rozpoznawczymi

·        . Podawanie wiadomości na swój temat.

·        Utrwalanie nazw części ciała.

·        Zabawy przy piosence Zmysły.

·        Rozwijanie sprawności fizycznej

·        Rozpoznawanie i nazywanie różnych stanów emocjonalnych.

·        Ustalanie umów dotyczących zachowania się w przedszkolu

 

II. tydzień: „Znowu w przedszkolu”

·        Integrowanie grupy poprzez zabawy

·        Słuchanie piosenki Znowu w przedszkolu.

·        rozpoznawanie dźwięków dochodzących z otoczenia.

·        rozmowy na temat wakacji.

·        Ćwiczenia słuchowe – wymyślanie słów składających się z określonej liczby sylab

·         Rozpoznawanie i nazywanie dźwięków sztucznie otrzymanych

·        Rozwijanie mowy poprzez ćwiczenia słuchowe

 

III. tydzień: „Moja droga do przedszkola”

·  Zapoznanie z zasadami ruchu drogowego.

·  Zapoznanie z figurą geometryczną – kołem.

·  Poznanie  wybranych znaków drogowych

·  Zapoznanie z rolą samochodów specjalistycznych.

·  Zapoznanie z nazwą aktualnego miesiąca.

 

IV tydzień : „Nadeszła jesień”

·  Zapoznanie dzieci z oznakami jesieni.

·   Rozwijanie wrażliwości słuchowej

·  Rozwijanie słuchu fonematycznego – wprowadzenie pojęcia głoska.

·  Orientacja w schemacie ciała.

·  Budzenie zainteresowania przyrodą

Aktualności

Odwiedzin :